Nový asfaltový koberec na ceste Malý Lipník – Legnava

EUROVIA SK pracuje na rôzny projektoch, ktoré prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky v rôznych častiach Slovenska. Príkladom je aj nedávno úspešne dokončený projekt na ceste III/3138 v úseku Malý Lipník – Legnava.

V rámci neho sme pre Správu a údržba ciest PSK zrekonštruovali 1,5kilometrový cestný úsek, na ktorom náš team vymenil opotrebovaný cestný povrch za nový asfaltový koberec.

Veríme, že práve takéto rekonštrukcie zásadne prispievajú k zlepšeniu miestnej cestnej infraštruktúry, čo ocenia najmä vodiči.

Základní informace:

Názov stavby: Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3138, Malý Lipník – Legnava
Objednávateľ: Správa a údržba ciest PSK
Zhotoviteľ: EUROVIA SK
Obdobie výstavby: 11/2023 – 04/2024 (prerušenie prác z dôvodu zimnej údržby)