Postavili sme nový kruhový objazd v Strážskom

Stavebné práce na vybudovaní okružnej križovatky v meste Strážske sú ukončené a nová križovatka bola slávnostne odovzdaná do skúšobnej prevádzky dňa 31. augusta 2023. Nový kruhový objazd nahradil pôvodnú neriadenú križovatku ciest prvej triedy I/18 a 1/74 za rekordne krátky čas 3 mesiace. Vďaka novému okruhu spĺňa cestná komunikácia v tomto úseku technicko-prevádzkové štandardy a zabezpečí lepšiu prehľadnosť a plynulosť prejazdu vozidiel. Dielo pre Slovenskú správu ciest za 874-tisíc eur bez DPH zrealizovala spoločnosť EUROVIA SK.


Nová okružná križovatka má aktuálne vonkajší priemer s rozmerom 38 m a jej vnútorný priemer je 24 m. Stredom vedie stredový ostrovček so šírkou 2 m a jazdný pruh v tvare okruhu so šírkou 6 m. Novovybudovaným objazdom vedú štyri výjazdové pruhy, ktorých šírka v jednotlivých vetvách  dosahuje od 3,5 m do 4,5 m. Taktiež sú na ňom vybudované aj dve spojovacie vetvy so šírkou jazdného pruhu 5,5 m.

Objazd je plynulo napojený na už existujúce cestné komunikácie – cestu I/18 v smere od Vranova nad Topľou, cestu I/18 od Michaloviec, na cestu miestnej komunikácie a cestu I/74 od Humenného. Nová prehľadná okružná križovatka tak svojimi vlastnosťami zabezpečí väčšiu bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a taktiež zníži negatívny dopad dopravy na životné prostredie.

Rekonštrukcia križovatky v meste Strážske bola nevyhnutná pre jej dopravné vyťaženie, ktoré úzko súvisí s celkovým dopravným prepojením cestnej komunikácie na viaceré významné celoslovenské strategické komunikácie. Aj z toho dôvodu sa spoločnosť EUROVIA SK snažila o čo najrýchlejšiu rekonštrukciu a z pôvodného plánu 12-mesačnej renovácie sa nám podarilo zrealizovať výstavbu za 6 mesiacov vrátane času schvaľovania projektu dočasného dopravného značenia. Samotné stavebné práce reálne trvali len 3 mesiace a ich rýchlym vyhotovením sme výrazne skrátili dobu dočasných obchádzkových trás a eliminovali sme dopravné komplikácie, ktoré tu vznikali,“  hovorí Simona Tančáková, PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti EUROVIA SK.

Základné informácie:

Názov stavby: I/18 a I/74 Strážske – križovatka 
Investor: Slovenská správa ciest
Zhotoviteľ: EUROVIA SK
Obdobie výstavby: 03/2023 (príprava projektu dočasného dopravného značenia), 06– 08/2023 (realizácia výstavby)