Rekonštrukcia ciest v Levoči je dokončená

V týchto dňoch sme v Levoči dokončili modernizáciu miestnych komunikácií na viacerých miestach v centre mesta.

Rekonštrukcia pozostávala zo stavebných úprav na troch cestných objektoch v severozápadnej časti Námestia Majstra Pavla. Práce sme realizovali v dvoch etapách. Okrem výmeny asfaltového povrchu vozoviek sme zabezpečili aj úpravy miestnych chodníkov a obrubníkov v blízkosti vozovky.

Sme radi, že sme tak mohli prispieť k zlepšeniu miestnej infraštruktúry a veríme, že všetky zrealizované stavebné úpravy prispejú k skvalitneniu každodenného prejazdu centrom mesta. Zároveň sme presvedčení, že novovytvorené parkovacie miesta v priečnom smerovaní zlepšia parkovanie a zmiernia dopravnú záťaž v priamej blízkosti Námestia Majstra Pavla.

Základné informácie:

Názov stavby: Rekonštrukcia ciest v meste Levoča
Investor: Mesto Levoča
Zhotoviteľ: EUROVIA SK
Obdobie výstavby: 04–05/2024