Slávnostné zahájenie razenia tunela Okruhliak na R4

EUROVIA SK je spolu s EUROVIA CS, SMS, Váhostav-SK a TuCon súčasťou konzorcia firiem, ktoré razí pre Národnú diaľničnú spoločnosť pri Prešove už tretí tunel. Okruhliak je súčasťou severného obchvatu mesta v rámci rýchlostnej komunikácie R4.

Slávnostné začatie razenia tunela sa uskutočnilo 23. apríla 2024, symbolicky po požehnaní sošky patrónky baníkov sv. Barbory i celej stavby. Požehnanie udelil rímskokatolícky arcibiskup Bernard Bober, ktorý je predsedom Konferencie biskupov Slovenska. Tunelári tak majú za sebou prvé dva magické momenty – začiatok razby s požehnaním a prerazenie tunela. 

Tunel Okruhliak bude razený z oboch portálov, cyklickým spôsobom razenia. Raziť sa bude v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Celkovo bude zapojených do procesu razenia približne 180 technických pracovníkov, z toho 130 tunelárov. Autá by tadiaľ mali prechádzať o štyri roky.

Účelom stavby je prepojiť diaľnicu D1 a rýchlostnú cestu R4 Kapušany – Giraltovce tak, aby došlo k odľahčeniu dopravy z existujúcej komunikačnej siete mesta Prešov.

Základné informácie:

Názov stavby: R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť
Zhotoviteľ: združenie EUROVIA SK, EUROVIA CS, SMS, Váhostav–SK a TuCon
Obdobie výstavby: 04/2024 – 09/2027