Ukončili sme revitalizáciu v Plaveckom Mikuláši

Napriek nepriaznivému daždivému počasiu sme dokončili práce na revitalizácii cesty II/501 medzi Plaveckým Mikulášom a Plaveckým Petrom bez zdržania a dielo sme odovzdali včas. 

Úsek tejto cesty bol z hľadiska bezpečnosti v kritickom stave. Prepadnuté krajnice a zdeformovaný okraj vozovky komplikoval vodičom plynulú jazdu. Pri spevnení nevhodného podložia vozovky sme v niektorých úsekoch využili na zvýšenie únosnosti tzv. drôtokamenné matrace a následne sme položili na celý úsek nový asfaltový povrch. 

Sme radi, že vďaka rekonštrukcii sa na tomto úseku výrazne zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a cesta bude na dlhé roky slúžiť jej užívateľom.

Základné informácie:

Názov stavby: Revitalizácia cesty II/501 Plavecký Mikuláš – hr. kraja BSK/TTSK
Objednávateľ: Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
Zhotoviteľ: EUROVIA SK
Obdobie výstavby: 3. 4. 2024 – 31. 5. 2024