Zapojili sme sa do Svetového dňa Zeme

Ochrana životného prostredia je pre nás jednou z priorít. Aj preto sme sa zapojili do dobrovoľnej akcie Vyčistime a skrášlime si svoje okolie pri príležitosti Svetového dňa Zeme.

Do veľkého upratovania, ktoré u nás prebiehalo v mesiaci apríl, sa zapojili kolegovia v rámci celého Slovenska. Táto aktivita vzbudila veľký záujem a aktívne sme sa pustili do zbierania odpadkov na staveniskách, závodoch, ale aj v ich okolí.

Vďaka všetkým zúčastneným sa nám podarilo upratať si naše pracoviská, ktoré sú našim druhým domovom.